کیست پارااوارین یا پاراتوبال چیست

کیست پارااوارین یا پاراتوبال چیست ؟

 

محل تشکیل این کیستها در نزدیک تخمدان یا لوله های فالوپ می باشد و به صورت یک کیسه پر شده از مایع می باشند. این کیستها می تواننید بسیار کوچک یا بسیار بزرگ باشند.

 

علائم این کیستها چه می باشند ؟

اغلب موارد این کیستها به صورت یک یافته اتفاقی در سونوگرافی یا حین جراحی  می باشند.

اما در صورت داشتن سایز بزرگ ، پارگی کیست و یا پیچ خوردن به دور خود ( تورشن ) می تواند سبب درد شکم شود.

 

دلایل ایجاد کیستهای پاراتوبال چیست ؟

در دوران جنینی در هر دو جنس دختر و پسر ساختاری به اسم مجرای ولف وجود دارد که در جنینهای دختر باید تحلیل برود اما این از بین رفتن در بعضی از مواقع به طور کامل اتفاق نمی افتد و این کیستهای پاراتوبال روی این بقایا ایجاد می شود.

 

نحوه تشخیص کیست ؟

سونوگرافی ، ام ار ای

 

 درمان ؟

تحت نظر :

در صورتی که کیست پاراتوبال یا پارا اوارین بدون علامت و نمای یک کیست ساده در سونوگرافی و سایز کمتر از 10 سانتی متر را داشته باشد ، بیمار تحت نظر گرفته می شود.

جراحی :

اگر کیست علامتدار یا نمای مشکوک در سونوگرافی یا سایز بزرگتر از 10 ساتی متر را داشته باشد درمان جراحی پیشنهاد می شود .

این درمان جراحی می تواند به صورت لاپاروسکوپی یا لاپاروتومی بر حسب شرایط بیمار و سوابق  وی صورت می گیرد.

1398/7/24 8:47:08