فاکتورهای خطر ساز برای تورشن تخمدان چه می باشند

فاکتورهای خطر ساز برای تورشن تخمدان چه می باشند :

1.توده تخمدانی :

کیست های خوش خیم یا بدخیم می توانند سبب تورشن شوند. البته در توده های با ماهیت بدخیم به علت اینکه چسبندگی به بافت اطراف دارند خطر پایین تری برای چرخش دارند.

در مورد سایز توده ، در مطالعات سایز بزرگتر از 5 سانتی متر برای توده های تخمدانی با درصد بالاتری از تورشن همراه بوده است.

همان طوری که قبلا هم ذکر شد در تخمدانهای نرمال هم خطر تورشن وجود دارد به خصوص در سنین قبل از بلوغ.

2.حاملگی :

در حاملگی خطر تورشن تخمدان بالا می رود.

3.تحریک تخمک گذاری در بیماران نابارور:

در این موارد به علت تحریک تخمدان با دارو ، در تخمدانها کیستهای متعدد فیزیولوژیک ایجاد می شود. در مواردی هم حجم تخمدان شدیدا افزایش می یابد.

4.سابقه تورشن قبلی تخمدان :

تورشن بعدی ، می تواند در همان تخمدان قبلی یا در تخمدان مقابل اتفاق بیفتد.

 

1398/7/4 1:45:53