غربالگری برای سرطان رحم

غربالگری برای سرطان رحم

بر اساس مطالعات موجود ، فعلا برای  غربالگری سرطان رحم در بیشتر زنان توصیه ای نشده است .

زنان با سندرم لینچ ( سرطان کولون غیرپولیپوز ارثی ) در معرض خطر بالائی برای سرطان رحم قرار دارند 12 تا 54 درصد در کل دوره زندگی در مقابل 3 درصد در جمعیت عمومی جامعه ، برای همین این گروه از بیماران  نیاز به غربالگری برای سرطان رحم دارند.

زنانی که به علت سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن هستند هم نیاز به غربالگری برای سرطان رحم ندارند ولی باید از نظر بروز علائم مثل خونریزی یا ترشحات غیرطبیعی  رحمی تحت نظر باشند و در صورت بروز علائم باید بررسی شوند.

علت مهم برای عدم توصیه به غربالگری این است که هنوز تستی با حساسیت و اختصاصیت لازم برای تشخیص که مورد قبول بیماران هم باشد پیدا نشده و عامل دیگر اینکه اغلب موارد این بیماری با خونریزی غیر طبیعی رحمی  ودر مراحل ابتدائی خودش را نشان می دهد.

پس برای غربالگری ، تعیین ریسک ابتلا به سرطان رحم وانتخاب روش مانند سونوگرافی یا نمونه برداری از اندومتر برای هر فرد به طور جداگانه تصمیم گیری می شود.

1398/6/12 20:27:13