/سخنرانی ها
سخنرانی ها1397/11/18 6:38:26

سخنرانی ها بین المللی

  • نمایش فیلم عمل جراحی لاپاروسکوپی اندومتریوز در قسمت ویدئو ژورنال در چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامائی ایران ( مهر 1396 )

  • سخنرانی در سومین کنگره بین المللی جراحیهای کم تهاجمی زنان و مامائی ایران ( آذر 1397 )

  • پانلیست در سومین کنگره بین المللی جراحیهای کم تهاجمی زنان و مامائی ایران ( آذر 1397 )

سخنرانی ها داخلی

  • سخنرانی در مورد غربالگری و پیشگیری از سرطان دهانه رحم در دانشگاه علوم پزشکی البرز ( مهر 1397 )

  • کارگاه آموزشی در مورد خونریزیهای غیرطبیعی زنان و هیستروسکوپی در دانشگاه علوم پزشکی البرز ( دی 1397 )