درباره1397/11/16 22:06:17

دکتر بنفشه تاج بخش

جراح و متخصص بیماری های زنان، دارای بورد تخصصی
فلوشیپ لاپاروسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی

تماس با ما

سوابق تحصیلی و عضویت در مجامع بین‌المللی

تحصیلات دانشگاهی

  • فلوشیپ لاپاروسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • بورد تخصصی جراحی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

  • دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

عضویت ها

  • عضو انجمن بین المللی اندوسکوپی ژنیکولوژی

  • عضو انجمن جراحیهای کم تهاجمی ژنیکولوژی ایران

  • عضو انجمن سرطانهای ژنیکولوژی ایران