//جراحی لاپاروسکوپی

جراحی لاپاروسکوپی چیست؟

جراحی لاپاروسکوپی شیوه ای تخصصی برای جراحی است که انجام عمل جراحی از طریق برشهای بسیار کوچک بر روی پوست انجام می شود.

نام این شیوه جراحی از لاپاروسکوپ ( وسیله ای استوانه ای و باریک که حاوی دوربین و نور می باشد ) گرفته شده است. زمانیکه جراح این وسیله را از طریق برش پوستی کوچک وارد شکم بیمار میکند , می تواند داخل شکم و لگن را بر روی صفحه نمایش ببیند و بررسی کند. بدون وجود این شیوه جراحی برای بررسی داخل شکم و لگن باید برش بزرگی بر روی پوست داده شود.

چگونه جراحی لاپاروسکوپی انجام می شود؟

قبل از به وجود آمدن این شیوه جراحی , جراح باید یک برش پوستی 15 تا 25 سانتی متری روی پوست بیمار ایجاد می کرد ( بر حسب نوع عمل جراحی طول و محل برش متفاوت بود ) تا بتواند به عضو مورد نظر برسد و فضای کافی برای عمل داشته باشد.

در عمل لاپاروسکوپی چندین برش پوستی که اغلب در حد 0.5 تا 1 سانتی متری هستند بر روی پوست ایجاد می کنند ( تعداد و محل و سایز برشها بسته به نوع عمل متفاوت می باشد ).داخل شکم با گاز دی اکسید کربن برای ایجاد فضای مناسب برای دیدن و انجام عمل جراحی پر می شود.

سپس از داخل هر برش یک وسیله لوله مانند وارد شکم می شود که دوربین و ابزار جراحی مخصوص از طریق همین لوله های استوانه ای وارد شکم می شوند. سپس جراح از طریق دوربین وبا دیدن محیط عمل برروی صفحه نمایش و با کمک وسائل داخل شکم عمل جراحی را انجام می دهد.

مزایای عمل جراحی لاپاروسکوپی چیست؟

این شیوه عمل جراحی به علت برشهای پوستی کوچکی که دارد نسبت به عملهای جراحی به روش قدیم دارای مزایای زیر می باشد:

1.اسکار ( جای عمل جراحی ) پوستی کوچکتر

2.ترخیص سریعتر بیمار از بیمارستان

3.درد کمتر و بهبود سریعتر زخمهای پوستی

4.بازگشت زودتر به فعالیتهای معمول و روزانه بیمار

1397/11/18 19:58:12