/تحصیلات
تحصیلات1397/11/18 17:30:43

تحصیلات

  • فلوشیپ لاپاروسکوپی پیش رفته و هیستروسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • بورد تخصصی جراحیهای زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

  • دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دوره های تکمیلی

  • گذراندن دوره کولپوسکوپی پایه

  • گذراندن دوره یورودینامیک

  • گذراندن دوره یوروگانیکولوژی