/تجربیات اجرایی و آموزشی
تجربیات اجرایی و آموزشی1397/11/18 7:11:57

تجربیات اجرایی

  • سابقه برنامه آموزشی در صدا و سیما بعنوان پزشک مشاور در برنامه خانواده شبکه دنا

  • سابقه عضویت در کمیسیون پزشکی درسازمان پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد

  • سابقه همکاری با سازمان تامین اجتماعی به عنوان پزشک معتمد در استان کهگیلویه وبویر احمد

تجربیات آموزشی

  • سابقه تدریس به دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  • مدرس در پودمان آموزشی” مراقبتهای ادغام یافته مادران” در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  • مدرس در پودمان آموزشی” تغذیه شیرخوار و کودک خردسال ” دردانشگاه علوم پزشکی  یاسوج

  • مدرس در پودمان آموزشی ” مراقبت مادران و تغذیه دوران بارداری و شیردهی ” در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  • سابقه تدریس به داشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی البرز