//برداشتن رحم

هیسترکتومی

هیسترکتومی چیست ؟

به عمل جراحی که برای خارج کردن رحم انجام می شود ,هیسترکتومی گفته می شود.

علل انجام عمل هیسترکتومی:

1.فیبرومهای رحمی که باعث درد ,خونریزی یا مشکلات دیگر شوند

2.خونریزیهای غیر طبیعی رحمی

3.بیرون زدگی رحم از واژن

4.اندومتریوزیس

5.ادنومیوزیس

6.بدخیمی های دستگاه تناسلی زنان ( رحم , سرویکس , تخمدان )

هیسترکتومی تنها زمانی برای درمان بیماریهای رحمی به غیر از بدخیمی ها به کار می رود که تمام روشهای درمانی دیگر امتحان شدند ولی پاسخ به درمان نداشتند.

انواع هیسترکتومی:

بر اساس اینکه دلیل هیسترکتومی چه بیماری می باشد و همچنین بر حسب شرایط بیمار یکی از روشهای زیر برای عمل بیمار انتخاب می شود.

1.روش سوپراسرویکال یا ساب توتال

در این روش فقط قسمت فوقانی رحم برداشته می شود و سرویکس ( دهانه رحم ) باقی گذاشته می شود.

2.روش توتال هیسترکتومی

در این روش کل رحم  همراه با سرویکس برداشته می شود.

3.رادیکال هیسترکتومی

در این شیوه جراحی رحم و سرویکس و بافتهای اطراف آنها برداشته می شود . این روش برای درمان بدخیمی ها استفاده می شود.

تصمیم به برداشتن تخمدانها و لوله های رحمی بر اساس سن بیمار و نوع بیماری زمینه ای که باعث تصمیم به عمل هیسترکتومی شده است , می باشد.

تکنیک های جراحی برای عمل هیسترکتومی :

انتخاب نوع روش جراحی بسته به دلیل اولیه برای انجام عمل هیسترکتومی و شرایط بیمار دارد.

1.جراحی هسیترکتومی به روش باز

هیسترکتومی از راه شکم یک روش جراحی باز است.در این روش یک برش پوستی 12 تا 15 سانتی متری بر روی شکم ( به صورت عمودی از زیر ناف یا برش عرضی در پائین شکم ) ایجاد می شود و از این مسیر عمل جراحی انجام می شود.

پس از این شیوه جراحی , اثر زخم برش پوستی بر روی شکم بیمار باقی می ماند.

2.هیسترکتومی از راه واژن

در این روش جراحی , رحم از راه واژن خارج می شود و بعد از عمل هم هیچ اثری از محل برشها وجود ندارد چون برش پوستی برای بیمار ایجاد نشده است.

3.هیسترکتومی به روش لاپاروسکوپی

برای انجام عمل لاپاروسکوپی برشهای کوچک پوستی در حد 0.5 تا 1 سانتی متری بر روی پوست ایجاد می شود و از طریق یک دوربین که وارد شکم می شود محیط عمل بر روی یک صفحه نمایش , منتقل می شود و با کمک ابزار مخصوص عملهای لاپاروسکوپی این عمل انجام می شود . اثر برشهای پوستی در این شیوه عمل بسیار کوچک می باشند. درد بعد از عمل بیمار بسیار کم و بازگشت او به فعالیتهای روزانه بسیار سریعتر از روش باز می باشد.

1397/11/18 20:00:29